เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

Social Network
สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารและการบริหารต่างๆ ของหน่วยงาน
ให้มีการได้รับบริการที่รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนในพื้นที่...
"องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี"

  ⇒ ระบบ Facebook fanpage หน่วยงาน
      » หน่วยงานได้มีการสร้าง facebook             fanpage เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางใน             การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าว                     กิจกรรมหน่วยงาน ข่าวประกาศต่างๆ               ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนได้                 เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและ                   สามารถติดต่อสอบถามโดยมีเจ้า                   หน้าที่ออนไลน์คอยให้คำปรึกษาและ             ติดต่อสอบถามเรื่องต่างๆ ได้อย่าง                 รวดเร็วและเข้าถึงข้อมูล...

facebook page ชื่อ "องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี"
qr code facebook fanpage nikhonsongkrorlocalคลิ๊กที่ลิงค์หรือสแกนที่ QR-Code
Link:https://www.facebook.com/srisamranlocal/

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

background srisamranlocal 270765

ที่อยู่ 323 หมู่ 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210

เบอร์ติดต่อ โทร.042-287318 โทรสาร.042-287507 เบอร์ติดต่อกู้ภัย โทร.061-1713693

Email : saraban-srisamranlocal@lgo.mail.go.th
Email : saraban@srisamranlocal.go.th

Copyright © 2019. www.srisamranlocal.go.th All Rights Reserved.


ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gmail.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem